MCGE Logo

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

01269 871600
01554 755994

post@mcge.org.uk

Menter Cwm Gwendraeth
Ar y stryd ac yn y cartref

menter…

Cynnal iaith a diwylliant, anghenion yr unigolyn a’r gymuned

Y Cwtsh..

Mae ein siop Y Cwtsh yn gwerthu nifer helaeth o lyfrau Cymraeg, CD’au, cardiau cyfarch, anrhegion, nwyddau cartref a gemwaith.

Cwtsh Glöyn

Mae ein siop Y Cwtsh yn gwerthu nifer helaeth o lyfrau Cymraeg, CD’au, cardiau cyfarch, anrhegion, nwyddau cartref a gemwaith.

Geiriad..

Geiriad yw’r enw newydd ar gyfer ein gwasanaeth cyfieithu.

Plant a Phobl Ifanc

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau haf i blant a phlant yn eu harddegau er mwyn rhoi cyfle iddynt i ddysgu, chwarae a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Y Gymuned

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn rhedeg nifer o wasanaethau i oedolion, yn cynnwys ein gwasanaeth ysbyty Menter Min Nos, sydd wedi enill gwobrau, ac ystod o gyrsiau ar gyfer oedolion.

Yr Amgylchedd

Mae ein hadran Amgylchedd yn gweithio ar nifer o brosiectau i annog busnesau a chymunedau lleol i weithio tuag at ddyfodol mwy gwyrdd.