Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn gweithio i hybu’r iaith Gymraeg ac i adnewyddu cymunedau lleol ac mae wedi ei lleoli ym Mhontyberem yng Nghwm Gwendraeth a Llanelli.

Beth sydd Ymlaen?

Newyddion

Facebook Logo  Twitter Logo  YouTube Logo
Loading images...

Cwtsh Glöyn

Mae ein siop Cwtsh Glöyn yn gwerthu nifer helaeth o lyfrau Cymraeg, CDiau, cardiau cyfarch, anrhegion, nwyddau cartref a gemwaith.

Gwasanaethau Iaith

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn cynnig nifer helaeth o wasanaethau cyfieithu yn yr iaith Gymraeg.

Caffi Cynnes

Rydym yn sicrhau eich bod yn cael croeso cynnes ynghyd â nifer helaeth o brydau wedi’u coginio’n ffres, byrbrydau twym ac oer a diodydd yn y Caffi Cynnes.

Plant a Phobl Ifanc

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau haf i blant a phlant yn eu harddegau.

Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn rhedeg nifer o wasanaethau i oedolion.

Amgylchedd

Mae ein hadran Amgylchedd yn gweithio ar nifer o brosiectau i annog busnesau a chymunedau lleol i weithio tuag at ddyfodol mwy gwyrdd.